Serpent sonnette, Kraemer


Texte

Okay.  Mo te andan larme.  Okay e, kan ye te ape, uh, ye voye a, a California.  E, mo te mache— tout tan kan mo te, te marche, mo te garde an ba.  Et ye, ye te peu pa kase mo labitud.  Ye peu pa ka—kase mo labitud.  Sa fe en jour leu, leu kapitèn vyen, le pèl mo a kote, li dit, “Ga. To gen marche, tou la nwi, ki to, kòmans pa gade deuvan.  Kofèr to fe sa?” li mande mon. 

Mo di, “Eyou to vyen deu?”

Li di, "Texas."

Mo di, “Lès mo dir—di twa deu kwa:  vyen avek mwa a la mezon a la Louzyann.  E march ape garde an lèr.  To va pa viv lontan

Mo di, “Mo vyen d' la Lwizyann, e, e ki to gard pa an ba, leu, leu sèrpan va....”
 

After that they, they left me alone.

 

Traduction

Okay.  I was in the army.  Okay, and when they were, uh, they sent me to California.  And, I was walking, I was, was always looking down while I was walking.  And they, they couldn’t get me to break the habit.  They couldn’t get me to break the habit.  So one day, the captain came, he called me over and said, “Look.  You’ve been walking.  All night you’ve been walking, and you’ve never looked up.  Why do you do that?” he asked me.

I said, “Where do you come from?”

He said, “Texas.”

I said, “Let me tell you something:  come with me to my house, in Louisiana.  And look up while you walk.  You won’t live long!”

I said, “I come from Louisiana, and, and if you don’t look down, the snakes will...”
 

After that they, they left me alone.Cette page est copyright Nathalie Dajko 2007.
Fais-mon pas aller te courser!

Pèse ici pour me contacter.